On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, gençlerin Ülkemizin kalkınmasına
yönelik görüşlerinin alınması için Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 12 Şubat 2018 tarihinde bir
çalıştay gerçekleştirilecektir