Yüksekokul Kurulu  İş Akış Süreci

Akademik Faliyet Raporu İş Akış Süreci

Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri İş Akış Süreci

Kızılcahamam MYO. İç kontrol işlemleri İş Akış Şema Cizelgesi

Belge Yönetim ve Arşiv İşlemleri İş Akış Süreci