TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FİZYOTERAPİ PROGRAMI TANITIMI

Fizik tedavi, bireylerde hareket bozukluğuna yol açan yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman hekimin tanısından sonra gerekli tedavi yöntemlerinin planlanarak uygulanmasını içermektedir.  Fizyoterapi Teknikeri: Fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesine yardım eden ara kademe sağlık personelidir.

Türkiye’de ve dünyada gerek nüfusun yaşlanması, gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Rehabilitasyon hizmetleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi koordinasyonu ve denetiminde geniş bir ekip tarafından yürütülür. Türkiye’de, bu ekibin en önemli elemanlarından biri olan fizyoterapistlerin sayıca az oluşu, yeterli ve kaliteli hizmet sunumunda sorunlara neden olmaktadır. Pek çok hasta hizmet alamadığı gibi, pek çoğu da yetersiz zaman ayrıldığı için düşük kalitede hizmet alabilmektedir. Özellikle çok tekrar gerektiren yardımlı ve gözetimli egzersizler, mobilizasyon, hidroterapi ve su içi egzersizlere ya çok az zaman ayrılabilmekte ya da hiç yaptırılmamaktadır. Bu programın amacı, Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir

 

Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları
5336 Fizik Tedavi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
4263 Fizyoterapi