1495113413409 Aile Yardımı
aile-durumu-bildirimi-1
aile-durumu-ve-aile-yardımı-dilekçe-örneği
aile-yardımı-bildirimi-2
A-Meslek Yüksekokulu Müdürü
B-Yüksekokul Müdür Yardımcıları
C-Yüksekokul Kurulu Üyeleri
D-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri
E-Yüksekokul Sekreteri
F-Yüksekokul Bölüm Başkanı
G-Yüksekokul Yönetici Asistanlığı
H-Yüksekokul Personel İşleri
I-Yüksekokul Öğrenci İşleri

J-Yüksekokul Mali İşler
K-Yüksekokul Taşınır Mal İşlemleri