FİZYOTERAPİ PROGRAMI

 

1.     FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Cumhuriyet Çınarı’nın genç fidanı, yeni ve dinamik bir eğitim yuvası olan Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulunun misyonu; kaliteli ve nitelikli önlisans eğitimi ile sektörün ihtiyacı olan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Vizyonu Türkiye’nin en iyi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak ulusal ve uluslararası alanda tanınmak ve ülkemizde hızla gelişmekte olan sağlık hizmetleri alanında nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştiren bir program oluşturmaktır. Cumhuriyet değerlerine bağlı, tarihine sahip çıkan, çevresiyle bütünleşen, saydam ve katılımcı bir yönetim anlayışına sahip, çalışanına ve öğrencisine güven duyan, öğrenci merkezli, ülke sorunlarına ve mesleki sorumluluğa duyarlı bir üniversite kültürü geliştirmek, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan sağlık çalışanları yetiştirmektir.

Üniversitesimiz 20/05/2014 tarihli 389/3283 sayılı Senato Kararı ve 19/06/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında senato kararımız incelenmiş olup 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Terapi ve Rahabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programında 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Akademik kadrosunda Yüksekokul Müdürü ve 3 Öğretim Görevlisi, idari kadrosunda 4 kişilk idari personeli bulunmaktadır Binamızda idari birimlerin yanında 2 adet sınıf, 1 adet fizyoterapi labratuvarı, 1 adet bilgisayar labratuvarı ve kütüphane bulunmaktadır.

Bu programda yapılan eğitim-öğretim, çağdaş ölçütlere göre hazırlanmış ön lisans eğitimidir. Eğitim yapılan program ülke gereksinimleri dikkate alınarak seçildiğinden, mezuniyet sonunda istihdamda sorun yaşanmamakta, sağlık sektöründe gereksinim duyulan ara eleman ihtiyacı karşılanmaktadır.

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümünün açılma amacı fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan yardımcı   sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerliği” programı ile tekniker yetiştirmektir. Hazırlanan program süresi iki yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Eğitim programı kas iskelet sistemi problemlerinde Fizik Tedavi    ve Rehabilitasyon uygulamaları hakkında genel ve pratik bilgileri içermektedir. Öğrenciler fizik tedavi modaliteleri, ölçüm yöntemleri, kinezyoloji, egzersiz programlarının doğru uygulanabilmesi gibi temel kavramlar konusunda bilgilendirilmektedirler.

2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde faaliyet başlayan Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu, yeni ve yeniliklere açık bir birim olarak öncelikle Ankara Üniversitesi’nin vizyonuna, misyonuna ve hedeflerine uygun bir birim olmak sonrasında ise bağlı olduğu kurumsal yapıyı yukarıya taşıyacak bir kimliğe bürünme hedefini taşımaktadır. Yeni bir birim olmasına karşın, kısa zamanda gerekli ve çeşitli standartları sağlamaya çalışan Yüksekokulumuz, süreç içerisinde de bu minvalde çalışmalarına devam edecektir.

 

2.     EĞİTİMİN TÜRÜ VE HEDEFLERİ

Tam Zamanlı 1. Öğretim

 

3.     KAZANILAN DERECE

Ön lisans derecesi. Fizyoterapi programında ön lisans derecesi almak için öğrencinin 120 AKTS ‘yi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Fizyoterapi Teknikeri unvanı verilir.

 

4.     KAYIT KABUL KOŞULLARI

Bu programa YGS-2 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

 

5.     İSTİHDAM OLANAKLARI

Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür.

Ulusal ve uluslararası Yataklı Tedavi Merkezlerindeki (Üniversite, Devlet vb…), Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji /, Acil Servis Üniteleri ve Diş Ünitelerinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Protez-Ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri veren kuruluşlarda, Endüstri Alanlarında, Okullarda, Spor Kulüplerinde, Huzur Evlerinde, Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde, kaplıca-kür Merkezlerinde, Dal Merkezlerinde, Evde Bakım Merkezlerinde sağlık turizmine yönelik otellerde özel veya kamu görevi yapabilirler.

 

6.     MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin 30 günlük yaz stajı da dâhil olmak üzere programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7.ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde üniversitelerin Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksekokullarında eğitim almaya devam edebilmektedirler.

 

8.YETERLİLİK KOŞULLARI VE TANINMASI

Öğrencilerin 30 günlük yaz stajı da dâhil olmak üzere programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve  genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

9.ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS’lik ders bulunmaktadır. Dersler dönemliktir.

Öğrencilerin 2.yarıyıl sonundaki zorunlu yaz stajını Yüksekokul tarafından Kabul görülen kamu ya da Üniversite hastanelerinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimlerinde yapmaları gerekmektedir.

 

10.PROGRAM YETERLİLİKLERİ

·         Fizyoterapi alanı ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri bilir.

·         Temel bilimler, klinik bilimler, hareket bilimleri, davranışsal ve sosyal bilimler alanında temel bilgilere sahiptir.

·         Bilgiyi araştırma, toplama, değerlendirme ve kayıt tutma becerisi kazanır ve başarıyla uygular.

·         Fizyoterapi alanı ile ilgili çalışmalarda kanıta dayalı uygulamaları kullanır.

·         Fizyoterapi alanında hastaya uygun ölçme, değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını uygular

·         İş güvenliği konularında bilgi sahibi olup, sağlığı korumak ve geliştirmek için toplum temelli çalışmalar içinde yer alır.

·         Fizyoterapi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder.

·         Sağlık alanında multidisipliner çalışmalarda yer alır, verimli ve etkin bir şekilde çalışır.

·         Fizyoterapi alanında etkin uygulayıcı rolü üstlenir.

·         Mesleki yaşamda kendine güvenen, ömür boyu öğrenen, bilgiyi yansıtan, etik değerleri ilke edinir.

·         Fizyoterapi alanında problem çözmeyi bilen, analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olur.

·         Hastanın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ekipmanları seçer ve kullanır.

·         Kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisine sahip olur.

·         Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları bilir, mesleki ilke ve standartlara uygun davranır.

·         Fizyoterapi alanının gerektirdiği düzeyde en az bir yabancı dil bilir, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

11. Dil

Türkçe