Yaz Stajı

Yaz Stajı

ZORUNLU STAJ UYGULAMALARI-Dikkat Edilecek Hususlar

1-      Fakülte/Yüksekokullarda staj işlemlerinin koordinasyonu için staj koordinatörleri belirlenmelidir.

2-      Staj yapacak öğrenciler aşağıdaki belgeleri Fakülte/Yüksekokul Dekanlık/ Müdürlüklerine staj başlama tarihinden en az 15 gün önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (OİDB) ulaşacak şekilde teslim etmelidirler.

a-      Staj Başvuru Formu (2 nüsha düzenlenir bir tanesi OİDB Staj Bürosuna iletilir)

b-      Staj Yeri Kabul Belgesi

c-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

d-     Öğrenci Kimliği Fotokopisi

3-      Fakülte ve  Yüksekokullar  Madde  2 ‘de  tanımlanan  belgeleri  gönderirken   bunlarla  birlikte staj yapacak öğrencilerin listesini de eklemelidir.

4-      Staj başvuru formunun doldurulması sırasında

a-Kesinleşmiş staj başlama ve bitiş tarihi mutlaka bulunmalı ve staj yeri kabul belgesi ile aynı olmalıdır. SGK sistem girişi yapıldıktan sonra tarihlerde değişiklik yapılamamaktadır.

b-Staj yapacak öğrenciye erişim kolaylığı için telefon ve e-mail adresi mutlaka yazılmalıdır.

c-Yabancı uyruklu öğrenciler “İkamet Tezkere Numarası” veya geçici TC Kimlik Numarasını forma işlemek zorundadır.

d-Birden fazla değişik tarihlerde staj yapacak öğrencilerin staj başlama ve bitiş tarihleri tek bir staj başvuru formunda belirtilmeli, staj yeri kabul belgeleri bu forma eklenmelidir.

5-      Öğrenciler sigortalı işe giriş bildirgelerini staj başlangıç tarihinden 3 gün önce Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığı Staj Bürosundan elden almalıdırlar. Faks ve benzeri araçlar  yardımıyla bu belgelerin iletilmesi mümkün değildir.

yaz stajı form1