Ankara Üniversitesi Diploma Yönergesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM YÖNERGESİ

Haklı-ve-Geçerli-Mazeretler