Başkan

Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. Seyhan AKISKA

akiska@ankara.edu.tr

 

Üye

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Seher EROL ÇELİK

celikse@ankara.edu.tr