Başkan

Yüksekokul Müdürü

Prof.Dr.Seyhan AKISKA

akiska@ankara.edu.tr

 

Üye

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.Seher EROL ÇELİK

celikse@ankara.edu.tr

Üye

Prof.Dr.Mitat KOZ

Üye

Prof.Dr.Safiye TUNCER

Üye

Prof.Dr.Özlem YILDIRIM